АГКК: Геодезисти, непреминали курс, не могат да правят кадастър

Геодезисти, които не са преминали обучителен курс, няма да имат право да правят кадастър, обявиха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В съобщение, поместено на сайта на АГКК, се казва, че: По повод прекратяването на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведомява, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се […]

Прочетете още
Инж. Коритарова: С промени в закона АГКК ускорява издаването на документи

Лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Това е една от предложените промени в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и […]

Прочетете още
Обобщени резултати от анкетата за правоспособността по кадастър

При близо 70 отгвора към момента, анкетата за правоспособността по кадастър вече има обощени резултати. Според 74% от отговорилите държавата, в лицето на АГКК, трябва да дава лиценза за правоспособност по кадастър. 68% от отговорилите смятат, че не е задължително тази правоспособност да е обвързана с членство в професионална организация. На въпроса „Необходима ли е […]

Прочетете още
Обнародвани са промените в наредбата за регистъра за правоспособност по кадастър

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С промените ще се даде възможност АГКК да извлича служебно информация от държавни регистри по електронен път. Текстът на измененията […]

Прочетете още

Contact Us