АГКК: Геодезисти, непреминали курс, не могат да правят кадастър

Геодезисти, които не са преминали обучителен курс, няма да имат право да правят кадастър, обявиха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В съобщение, поместено на сайта на АГКК, се казва, че: По повод прекратяването на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведомява, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се […]

Прочетете още
Обобщени резултати от анкетата за правоспособността по кадастър

При близо 70 отгвора към момента, анкетата за правоспособността по кадастър вече има обощени резултати. Според 74% от отговорилите държавата, в лицето на АГКК, трябва да дава лиценза за правоспособност по кадастър. 68% от отговорилите смятат, че не е задължително тази правоспособност да е обвързана с членство в професионална организация. На въпроса „Необходима ли е […]

Прочетете още
Анкета за правоспособността по кадастър

Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев публикува анкета за правоспособността по кадастър, съгласно ЗКИР. Целта на допитването е да се получи обобщена представа за мненията на геодезическата колегия за необходимостта и посоката на евентуални промени. Въпросите са: В коя организация членувате? Кой трябва да дава правоспособност по кадастър? Задължително ли е обвързването на правоспособността […]

Прочетете още

Contact Us