Открита е процедура за проекти на малки и средни предприятия

Министерството на икономиката и енергетиката и изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия обяви за открита процедурата за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване […]

Прочетете още

Contact Us