АГКК обяви обществена поръчка за нова приемна в Шумен

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Преустройство на самостоятелен обект в […]

Прочетете още
АГКК с два търга за помощ в 11 Служби по геодезия, картография и кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви две обществени поръчки за по 66000 лв. без ДДС. До 26.08.2015 г. се приемат оферти за публичните покани за предоставяне на услуги с предмет: „Подпомагане на дейността в приемната на Службата по геодезия, картография и кадастър- София град” и „Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, […]

Прочетете още

Contact Us