Приети КККР в три области

Приети КККР в три области

  • ян. 19, 2018

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за: – урбанизираните територии в землищата на с. Брестак, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Искър, с. Калоян, с. Метличина, с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна. – землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч. – землището на Велинград, община Велинград, област Пазарджик. […]

Прочетете още
Приет кадастър за имоти по трасето на ЖП линия Пловдив – Свиленград

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на група поземлени имоти по трасето на жп линия Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 до км 163+109, които попадат в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив. До 21.03.2016 заинтересуваните лица могат да подадат писмени искания […]

Прочетете още

Contact Us