Приет кадастър в областите Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Габрово

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за следните землища в област Габрово: с. Боженците и с. Трапесковци с. Донино и селата Ангелов и Балиновци с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, […]

Прочетете още
Приети КККР в две области

Приети КККР в две области

  • мар. 02, 2018

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на: – с. Бабица, с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник – с. Кайнарджа, община Кайнарджа, и с. Ситово, община Ситово. В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 19 […]

Прочетете още
Три приети кадастрални карти в областите Велико Търново, Враца и Пазарджик

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на: – гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица; – гр. Мездра, община Мездра; – с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово, община Ракитово, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера. В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 12 […]

Прочетете още
Две приети кадастрални карти

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно градище, община Сухиндол. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 83 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на Подуяне, приет на Свиленград, Капитан Андреево и имоти на НКЖИ

В брой 21 от 18.03.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Подуяне”, гр. София. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК – София до 18.04.2016 г., включително. Приети са […]

Прочетете още

Contact Us