Цеков защити процедурата по санирането

„Проблемът с процедурата по одобряване на многофамилни жилищни сгради за саниране не е свързан с методиката и начина на оценка. Проблемът е социален и е свързан с недостига на средства от държавата за пълното обновяване на целия жилищен фонд преди 1999-та година в страната.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков по […]

Прочетете още
Отчуждават имоти в 10-километров участък от жп линията София – Пловдив

Започнала е процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда. Обявата е публикувана от регионалното министерство на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС). Имотите са ситуирани по протежението на обект: „ Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от км 53+044 […]

Прочетете още
Столична община стартира процедура за нов план на ж.к. „Овча купел-1“

Стартира процедура по изработване на задание за цялостен подробен устройствен план на ж.к. „Овча купел-1“, съобщи на интернет страницата си Направление „Архитектура и градоустройство“  към Столична община. С плана ще се обособят урегулирани поземлени имоти за съществуващите жилищни блокове, необходимите терени за локални градини, ще се оптимизира мрежата от улични паркинги, като се проектират и […]

Прочетете още

Contact Us