Йовев: МРРБ обсъжда необходимостта от ново законодателство в областта на проектирането и строителството

„Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, с участието на представители на МРРБ, ДНСК, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в Република България, чиято задача е да се разработи цялостна концепция за ново […]

Прочетете още
Обнародвана е новата наредба за проектиране на пътища

В днешния брой 79 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища. Подзаконовият акт влиза в сила месец след обнародването си и отменя действащата в момента Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.). В текстовете са […]

Прочетете още
Визите, издавани от районните администрации на столицата, ще са достъпни в онлайн регистър

Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации на Столична община ще бъдат задължени да изпращат издадените визи след посочената дата. Те ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. Справка за издадените визи от районните администрации, след 15.08.2017 г. може да се направи […]

Прочетете още
Отворена дискусия за проектирането на сателити

Проф. Паоло Гауденци, който е преподавател по Аерокосмически структури към катедра Механично и аерокосмическо проектиране към университета Ла Сапиенца в Рим, ще бъде водещ на отворена дискусия за техническите детайли при проектирането на сателити. Събитието ще се проведе на 25 май от 19 часа. Входът е свободен, а мястото е Coxo на ул. „Искър“4 в […]

Прочетете още
Два милиона за екрани и още толкова за градинска изложба изсипва правителството за седмица

Два милиона за екрани и още 2 милиона за градинска изложба изсипва правителството за седмица. Това се дължи на едни от най-големите обществени поръчки за тази седмица- изложбен център "Флора Бургас" и Националния стадион „Васил Левски“.  Община Бургас търси изпълнител на строежа на изложбен център "Флора Бургас". Проектът ще се финансира със заем от механизма […]

Прочетете още

Contact Us