МОН с карта на професионалните гимназии

Министерството на образованието и науката публикува карта на професионалните гимназии в страната, в това число и тези, които предлагат дуално обучение. Картата съдържа информация за професионалните направления, броя на обучаващите се ученици, материалната база, участието в проекти и др. Намира се на адрес: https://drive.google.com/open?id=1uGpTF_1KejbquErxsmnQI8pQtOY&usp=sharing

Прочетете още

Contact Us