Висшето военноморско училище във Варна търси професор за „Навигационен“ факултет

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография“, учебни дисциплини „Геодезия, картография и лоция“, „Лоция на река Дунав“, „Хидрография […]

Прочетете още
УАСГ с конкурс за професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“

С обява за конкурс за заемане на академични длъжности в бр. 63 от 18.08.2015 г. на „Държавен вестник“ УАСГ търси да назначи двама професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“. Научната им специалност трябва да бъде Земеустройство (Кадастър и оценка на недвижимите имоти). Срокът на обявата е три месеца. Документи кандидатите може да получат в […]

Прочетете още
СЪЗДАВАНЕ НА BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) ЧРЕЗ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ*

Десислава Георгиева Танушева, УАСГ, desi.tanusheva@gmail.com Ключови думи: лазерно сканиране, облаци от точки, 3D обектно ориентирано моделиране Научна област: геодезия, строителство, управление на инженерни проекти РЕЗЮМЕ В доклада се разглежда технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически сканиращи системи, точността на получените пространствени данни и тяхното практическо приложение в процеса на създаване на Building Information […]

Прочетете още

Contact Us