Над 18 милиона лв. за кадастър и над 10 милиона лв. по програма „Добро управление” през 2017 г.

11 поръчки на обща стойност 8 583 338 лв. без ДДС и 10 324 005 лв. с ДДС ще бъдат възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2017 г., става ясно от графика за възлагане на обществени поръчки на АГКК, публикуван на сайта на агенцията на 23 януари 2017 г., утвърден от […]

Прочетете още

Contact Us