ЕС уеднакви принципите за проследяване на контактни лица

Държавите членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, постигнаха съгласие относно набора от технически спецификации, които да генерират безопасен обмен на информация между националните децентрализирани приложения за проследяване на контактни лица. Това се отнася до огромното количество приложения за проследяване на контакти със заразени с COVID-19, които вече бяха или предстои да бъдат пуснати […]

Прочетете още
Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии

Въведение Възможностите, които предоставят новите технологии силно навлизат в процесите на планиране, организиране и контролиране на урбанизационните процеси (аерофото и сателитни снимки, видеонаблюдение и сензори за контрол на различни показатели на средата, електронни бази данни и др.) Дистанционно получените цифрови изображения могат да бъдат изучавани чрез качествени и количествени анализи за извличане на информация. Качественият […]

Прочетете още
Създадоха дрон за проследяване диви животни

Учени от Австралийския национален университет и Университета на Сидни създадоха първия дрон, който да следи дивите животни с поставен радио-нашийник. Обикновено тази дейност се извършва от биолози, които обикалят с приемник на терена. Този метод се оказва скъп и времеемък. Дронът, който е на път да ги замести е съставен от части, достъпни в търговската […]

Прочетете още

Contact Us