Парламентът прие на първо четене промените в ЗКИР

На днешното си заседание Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Предложенията, внесени на 1 март от Министерския съвет бяха гласувани единодушно с 82 гласа „за“. Законопроектът бе обсъден от водещата парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на заседание, което се проведе в петък (15 […]

Прочетете още
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията, с които се удължава с две години срокът за строене в неурегулирани територии. „3а“ предложението гласуваха 110 народни представители, а 30 се въздържаха. Ако бъдат приети промените и на второ четене, срокът ще се удължи от 1 януари 2019 г. до 1 януари […]

Прочетете още

Contact Us