Изследват р. Дунав със специализиран кораб

По проект, съфинансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и държавата, на обща стойност 6 146 508 лв., ще бъде закупен специализиран плавателен съд с оборудване за геодезически и хидрографски измервания. Корабът ще бъде оборудван с хидрографска апаратура и лазерна система за заснемане на дълбочините на речното корито и създаване на модел на […]

Прочетете още

Contact Us