Илинден е!

Илинден е!

  • авг. 02, 2022

Илинден е важен ден за България. Освен че христианите почитат пророк Илия, това е и денят на Илинденско-Преображенското въстание. Поверието е, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за Св. Илия, а ако на този ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. На този ден не се работи, за […]

Прочетете още
Район Илинден с приет кадастър

В брой 38 от 26.05.2015 г. на „Държавен вестник“ е публикувана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район ИЛИНДЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-22-3/07.07.2006 г. на началника на СГКК […]

Прочетете още

Contact Us