АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Разлог, Кюстендил и Трън

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 605 600 лв. Крайният срок за подаване […]

Прочетете още

Contact Us