Издават онлайн разрешение за строеж в София

Столична община издава онлайн разрешение за строеж. Необходимите документи могат да се видят тук https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D&fbclid=IwAR0LVVgbjqo_-YUB_NxsIzpfVEbjY2pOalLnF44QKyv-Kq-swXrNiOqahAQ Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от датата на получаване на входящ номер от Акстър.

Прочетете още
Правен режим при извършване на строителство в повече от учредено право на строеж

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Отсечка на „Хемус“ с дължина 9 км получи разрешение за строеж

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков издаде разрешение за строеж на АМ „Хемус“ в отсечката от Ябланица до п.в. „Боаза“. Участъкът от км 78+500 до км 87+800 е с дължина от близо 9 км. Това съобщава пресцентърът на МРРБ. Освен строителството на новата магистрална отсечка, се предвижда и рехабилитация на близо 400 м от […]

Прочетете още
Строежите четвърта и пета категория да получават удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория или отказ за такова, чрез мотивиран писмен отказ, да се издава от органа, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република […]

Прочетете още
Лот 3.2 на АМ „Струма“ трябва да има разрешение за строеж до април 2019 г.

До април месец 2019 г. трябва да има издадено разрешение за строеж и избран изпълнител за Лот 3.2 на АМ „Струма“. Това предвижда песимистичният вариант за реализация на проекта, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Брюксел вчера. Заедно с министрите на околната среда и водите Нено Димов и на туризма Николина […]

Прочетете още
Разрешителните за строеж на нараснаха с 22,5%

Растеж в строителството отбеляза Националния статистически институт (НСИ). През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 216 жилищни сгради, на 37 административни сгради и на 1 145 други сгради. Това е с 22.5 на сто от предходното тримесечие, а общата застроена площ е с 18.9%. Броят на разрешителните […]

Прочетете още

Contact Us