Обнародвани са промените в наредбата за регистъра за правоспособност по кадастър

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С промените ще се даде възможност АГКК да извлича служебно информация от държавни регистри по електронен път. Текстът на измененията […]

Прочетете още

Contact Us