УАСГ на първо място в рейтинговата система на висшите училища в направлението Архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия води класацията на рейтинговата система на висшите училища в България на МОН в професионалното направление Архитектура, строителство и геодезия с резултат 64. На второ място е Академията на Министерството на вътрешните работи, а на трето – Нов български университет. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ […]

Прочетете още
Размисли за новата рейтингова оценка на МОН, ползите от комуникация на геодезията и работата с деца

Аспарух Камбуров, МГУ „Св. Иван Рилски“ От общото към частното През изминалата 2014 година се случиха няколко независими събития, свързани пряко или косвено с геодезията. На пръв поглед нямащи нищо общо, според нас те са всъщност дълбоко свързани и затова заслужават поне кратък обзор. Изброени в обратен хронологичен ред, по-важните от тях са: На 1 […]

Прочетете още

Contact Us