ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБАСТНИ МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА ГРАВИМЕТРИЧНИ МРЕЖИ

Т. Ламбева, София 1046, бул. „Хр.Смирненски” 1, Р420, lambeva_fgs@uacg.bg Ключови думи: Робастни методи;гравиметрични мрежи, релативни гравиметрични измервания, Tау-тест, Датски метод Научна област: Гравиметрия, Физическа геодезия, Статистика РЕЗЮМЕ В резултат на изследвания, редица автори изучават разпределението на грешките, като допускат възможност за „смущаване” на основното разпределение на грешките, с определена вероятност, както и възможността вида на […]

Прочетете още

Contact Us