Розата на ветровете в Поморие

Розата на ветровете на Поморие бе възстановена. Заслуга за това имат учени, специалисти, рибари и изследователи на Черно море, обединени от Международния търговски и културен център „ГЕОПАН“ . Благодарение на сведенията на стария помориец Телемах Андреев Сариев, роден 1900 г. в Поморие, записани от Щелиян Д. Щерионов – бяха установени 12 от забравените имена на […]

Прочетете още

Contact Us