Приети са КККР на с. Караманите

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 25 на „Държавен вестник“ заинтересуваните […]

Прочетете още

Contact Us