Приет кадастър в област Велико Търново

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш. В 30-дневен срок от обнародването на съобщението в днешния брой 101 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица […]

Прочетете още

Contact Us