Отстранена явна фактическа грешка в с. Просечен

В днешния брой 95 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-6 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Просечен, ЕКАТТЕ 58654, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за […]

Прочетете още

Contact Us