Отстранена е явна фактическа грешка в КККР на с. Търнене

В днешния брой 22 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед КД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Търнене, ЕКАТТЕ 73674, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още

Contact Us