Одобрени са КККР на с. Тученица

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.09.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 […]

Прочетете още

Contact Us