АГКК обяви две поръчки за кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви още две обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Първата е за урбанизираните територии за землищата на населени места находящи се в община Самоков в три обособени позиции. Втората обществена поръчка е землищата на общинския център гр. Сливница и на други населени места в община […]

Прочетете още

Contact Us