Очаква се бум на строителството на селскостопански сгради в България

Компания, специализирана в проектирането, доставката и монтажа на стоманени сгради с широк спектър на приложение, очаква, че в България ще се строят повече нови нови сгради в селското стопанство. „Смятам, че в България следващите години ще има ръст на ново строителство в секторите животновъдство и земеделие, тъй като това са отрасли, които се модернизират с […]

Прочетете още
Граници на урбанизираните територии

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още

Contact Us