Япония роботизира селското стопанство за 37 милиона долара

Япония ще изразходва 37 милиона долара за внедряването на роботи в селското стопанство. Средствате ще бъдат инвестирани в автоматизирането на фермерството и разработката на 20 вида роботи, включително и такива, които да могат да различат зрелите от зелените плодове. Средната възраст на японските фермери в момента е 67 години. Според министърът на земеделието, горите и […]

Прочетете още
Европарламентът брани правото за селекция в селското стопанство

Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се посочва в обща резолюция, гласувана от Европарламента. Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти. Те призоваха Комисията спешно да изясни какви са съществуващите правила […]

Прочетете още
Дистанционните методи в помощ на земеделието

Интелигентно земеделие, точно земеделие, земеделие от бъдещето – това са все синонимии на новото земеделие, което използва дистанционните методи и сателитните снимки за по-качествена, евтина и екологична земеделска продукция. По-качествена, защото благодарение на дистанционните методи се взимат точни решения при отглеждането на определени насаждения. По-евтина, защото фермерите не харчат излишни ресурси при отглеждането на растенията. […]

Прочетете още

Contact Us