АПИ приема заявления от собствениците на имоти по Северната тангента до 30 януари

Собствениците на имоти по трасето на Северната скоростна тангента на София ще могат да подадат заявление по образец за сключване на съдебни споразумения до 30 януари 2015 г. Процедурата е съгласно чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение на Министерския съвет № 811/2013 г. Заявленията се подават в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ […]

Прочетете още
Компании за геопространствени данни от Централна и Източна Европа основаха NavGlobe алианс

На 22-ри и 23-ти март 2010 NAVITEQ бе домакин на първата по рода си конференция на компаниите за геоданни от Централна и Източна Европа. Срещата отбеляза основаването на NavGlobe алианс. В основата на инициативата е заложена идеята за създаване на международна асоциация на компаниите, опериращи в сферата на геопространствените данни и дигиталните карти. Членове на […]

Прочетете още

Contact Us