Търси се нов началник на СГКК Сливен

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен. Кандидатите трябва да имат минимум 4 години професионален опит, ранг ІІІ младши, висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ в професионална област „Геодезия“. Подробна информация за условията за кандидатстване и изискваните документи […]

Прочетете още

Contact Us