Документи от СГКК – София град ще се получават от гишета в залата за подаване на заявления

Готовите документи от СГКК – София временно ще бъдат получавани от гишета 7 и 8 в залата за подаване на заявления. Това се налага заради извършването на ремонтни дейности в залата за получаване.

Прочетете още

Contact Us