Село Куцина с одобрена кадастрална карта

Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, е обнародвана в бр. 24 „Държавен вестник“ от 31 март 2015 г. Чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново заповедта може да се обжалва пред Административния съд за района до 30 април 2015 […]

Прочетете още
Правят регистър на дупките в София

Софийските дупки по улици и друмища ще бъдат вкарани в електронен регистър. Това съобщиха от Столичната община, която е пуснала поръчка за избор на фирма. Спечелилите поръчката ще трябва да изготвят карти за състоянието на шосетата в града и ще описва всички дупки по улиците. Освен това си задължение, изпълнителите ще проектират и поддържат информационна […]

Прочетете още

Contact Us