НСИ: Най-много се строи в София

Pа първите 3 месеца на 2019 година местните администрации на територията на страната са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Освен това са издадени и разрешителни за строежа на 28 административни и офис сгради с 67 […]

Прочетете още
Транспортни проучвания за сгради с над 200 паркоместа – задължителни от януари 2020 г.

От първи януари 2020 г. транспортните проучвания за влиянието на допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от привлечения трафик за сгради с над 200 паркоместа стават задължителни. Това стана ясно от обнародваните в брой 98 от 27.11.2018 г. на „Държавен вестник“ промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране […]

Прочетете още
Задължителни транспортни проучвания за сградите с над 200 паркоместа, предвиждат промени в наредба

Обществените и частни сгради с над 200 места за паркиране и гариране ще са длъжни да извършат транспортно проучване за натоварване на уличната мрежа и градската среда от трафик, породен заради изграждането им. Това предвижда проект на промяна на Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Това съобщиха от министерството на […]

Прочетете още
Контурите на проектно и съществуващо застрояване в София вече са в iSofMap

От днес (28.03.2018 г.) системата iSofMap е допълнена с още нова тематична карта – „Застрояване“. Тя съдържа два нови информационни слоя – обхвати „Обхвати ПУП“ и „Сгради“. Слоят „Обхвати ПУП“ става видим при мащаб 1:5000, а този на „Сградите“ при мащаб 1:2500. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община. От „ГИС-София“ обръщат […]

Прочетете още
Променят Наредбата за енергийна ефективност на сгради

В портала за обществени консултации и на сайта на МРРБ са качени проектни промени на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Промяната цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията на Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ от месец декември 2016 г. по отношение на наименованието на сертификата за енергийни характеристики […]

Прочетете още

Contact Us