Започва обсъждането на предварителния проект за ОУП на Шабла

Започват консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Шабла и доклада за Екологична оценка (ЕО) към него. Възложител на проекта е министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. Прогнозният период на действие на ОУП на крайморската община е 20 години. За да влезе в сила, той трябва […]

Прочетете още

Contact Us