Одобрен кадастър в община Сливница

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за частите от землищата на с. Повалиръж, с. Гълъбовци, с. Ракита, гр. Сливница, с. Извор, с. Пищане, с. Гургулят, с. Бърложница, с. Радуловци, с. Братушково, с. Алдомировци и с. Драготинци в община Сливница, намиращи се извън урбанизираните територии. Заповедите за одобряване подлежат на обжалване до 25.07.2016 г. пред […]

Прочетете още
АГКК обяви две поръчки за кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви още две обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Първата е за урбанизираните територии за землищата на населени места находящи се в община Самоков в три обособени позиции. Втората обществена поръчка е землищата на общинския център гр. Сливница и на други населени места в община […]

Прочетете още

Contact Us