Съкровищница с данни

Съкровищница с данни

  • юли 13, 2017

Първи опити за 3D кадастър в Словения През последното десетилетие се наблюдава сериозна глобална тенденция към ползване на 3D кадастъра за описание на недвижимата собственост. Освен в правната рамка, моделирането и графичното представяне на 3D обекти на недвижими имоти придобиват все по-важно място в програмата за научноизследователска и развойна дейност. Мнозина определят 3D кадастъра като […]

Прочетете още

Contact Us