Обнародвани са промени в методиката за цените по части „Eлектротехническа“, „KИП и автоматика“ и „Съобщителна техника“

В днешния брой 46 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм., бр. 17 от 2011 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 58 от 2013 г., […]

Прочетете още

Contact Us