Официално от МРРБ: Лиляна  Павлова отстрани временно от длъжност шефа на АГКК Светослав Наков

По нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Светослав Наков е временно отстранен от длъжност и му е забранено да  изпълнява функции и задължения като такъв, считано от 04.11.2016 г. Повод за нареждането на министъра е публикация в сайта „Афера“ от 3 […]

Прочетете още
268 язовира са безстопанствени в България

Язовирите с неопределена собственост у нас са 268. Данните са от справка в четирите Басейнови дирекции за управление на водите в страната. На територията на Басейнова дирекция Дунавски район са 7, на Басейнова дирекция Черноморски район – 34, на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – 205 и на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – 22.

Прочетете още

Contact Us