УАСГ с нова магистратура „Софтуерни технологии в строителството“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия откри нова магистърска проограма „Софтуерни технологии в строителството“. Продължителността на обучението ще трае 2 години. Студентите ще изучават дисциплините: програмни езици, релационни и нерелационни бази данни, инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, обектно ориентирано програмиране, компютърна графика, клауд компютинг, географски информационни системи и строително информационно моделиране. Началото на […]

Прочетете още

Contact Us