Покана за среща в Геодезическия факултет

На 09 февруари 2015 г. от 12:15 часа в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се състои среща на студентите от специалност „Геодезия“ от IV курс с ръководството на Геодезическия фаултет, ръководителите и представители от специализиращите катедри във връзка с избора на специализации. Деканатът на Геодезическия факултет кани всички заинтересовани за участие в срещата.

Прочетете още
GNSS мрежата на NAVITEQ вече c 80% покритие на територията на България

Броят на активно работещите референтни станции в GNSS мрежата на NAVITEQ достигна 20. Така NAVITEQ мрежата вече покрива 80% от територията на страната. След като успешно преминават през тестови режим, GNSS станциите в Оряхово, Плевен и Елхово вече активно предават корекционни данни. Компанията има готовност да инсталира още 5 станции, с което ще се постигне […]

Прочетете още

Contact Us