МРРБ със справка за дейностите в АГКК

Услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са достъпни в почти всяко населено място.  Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна.  Такъв документ можете да получите във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени […]

Прочетете още
Справки за актуално състояние отново може да се правят в Търговския регистър

Агенцията по вписванията (АВ) съобщи, че от тази сутрин (15 август) потребителите могат да извършват справки за актуалното състояние на фирмите в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Възстановяването на пълната му функционалност се очаква не по-рано от следващата седмица, допълват от АВ. В съобщението се посочва, че нарушаването на работата […]

Прочетете още

Contact Us