Отчуждават земи заради жп линия

Реконструк­цията и електрификацията на жп линията Пловдив – Свиленград е най-мащабният инфраструктурен проект, който се из­пълнява в България. След като договорът за този проект бе подписан през 1999 г., усилено се отчуждават селско­стопански земи и промишлени терени по цялото протежение на р. Марица, от Димитровград до Свилен­град. Изискването за високата скорост на мо­трисите изменя се­гашното релсово […]

Прочетете още

Contact Us