Френският институт предоставя стипендии

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020. Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2020. За повече информация моля свържете се с bissera.kolarova@institutfrancais.bg Програма « Научен престой на […]

Прочетете още
Докторантите, студентите и специализантите с по-високи стипендии

На вчерашното си заседание правителството одобри отпускането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. за 2018 г. за стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации на Българската академия на науките за 2018 г. Стипендиите ще се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на […]

Прочетете още
Отварят кандидатстването за евростипендии по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

От днес студентите ще могат да кандидатстват за стипендии за успех и специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година, финансирани по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Разликата с предишния програмен период е, че в тази фаза ще се отпускат стипендии за успех в 32 приоритетни професионални […]

Прочетете още

Contact Us