Проучено е озеленяването в София

Ново проучване на степента на озеленяване, изработено от екип, ръководен от д-р инж. Николай Найденов, УАСГ, е достъпно на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община (НАГ-СО). Изследването е публикуванo в раздел „Карти“ на сайта на НАГ-СО. За проучването са използвани мултиспектрални сателитни изображения, свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на […]

Прочетете още
Столична община с конкурс за мемориала на загиналите войници от първи и шести пехотни полкове

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община обяви открит конкурс за проект за изработване на проект за изграждане на мемориал на загиналите войници от първи и шести софийски пехотни полкове. Процедурата е по Закона за обществените поръчки. Идейният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в […]

Прочетете още
Търсим онлайн ПУП-ове на Столична община по данни от кадастъра

От тази седмица електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (СО) има нова онлайн услуга. Вече е възможно търсене по данни от кадастралната карта в картата на „Подбробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“. Картата прави директна връзка с „Регистър на подробните устройствени планове“, „Регистър на разрешенията […]

Прочетете още
Столична община провежда обществено обсъждане на наредба за преместваемите обекти

На официалния портал на Столична община, в раздел Обществени консултации е публикуван проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Това съобщиха от направление „Архитектура и градоустройство“ към столичната администрация. […]

Прочетете още
Комисията по регионална политика отново ще разглежда устройствения закон на София

На 22.03.2018 г. от 14:30 ч. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще продължи да заседава за промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община. Текстът бе внесен от Александър Ненков и група народни представители, след което бе приет на първо гласуване от Народното събрание на 11.01.2018 г. В периода за […]

Прочетете още
Експертен съвет към Столична община ще заседава за ПУП-а на „Борисова градина“

Общинския експертен съвет по устройство на територията ще заседава за проекта на подробен устройствен план на парк „Борисова градина“. Срещата ще бъде на 30.01.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5. Експертният съвет ще бъде в 67-членен разширен състав, включващ представители на брашнови организации, неправителствени организации, екип от НАГ, общински съветници […]

Прочетете още
Без паркиране в центъра на София в дните с повишено замърсяване на въздуха

На заседание вчера (16 януари) комисията по околна среда към Столичния общински съвет разгледа и подкрепи предложение, представено от зам.-кмета по околна среда на София Йоана Христова, за промяна в част от елементите към механизма за реакция при замърсяване на въздуха в столицата. Механизмът е част от Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на […]

Прочетете още
Столична община с карта на подробните устройствени планове

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община разработи карта на подробните устройствени планове, възложени от общината и с влезли в сила административни актове. Картата е интерактивна и позволява посочване на местност чрез търсене по „Регулация“. Има възможност за визуализация на прикачени документи – графична част на ПУП и Решение на СОС, с което е одобрен. […]

Прочетете още
Обществена дискусия за законопроекта за устройство на столицата

На 23 ноември (четвъртък) 2017 г., от 15.00 ч., в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе обществена дискусия за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Домакин ще бъде комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроектът бе внесен от Александър Ненков и […]

Прочетете още
Българските общини по пътя на интелигентната трансформация

iSofMap – Умната система на столицата XII-та годишна среща на местните власти в Албена Светлана Илиева, „ГИС – София“ ЕООД Дванайстата годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), се проведе на 15-17 октомври в к.к. „Албена”. Традиционно в рамките на събитието бяха реализирани редица прояви – конференции, паралелни […]

Прочетете още

Contact Us