Възможност за студентска мобилност по ЕРАЗЪМ+ в два руски университета

Студенти и докторанти от специалност „Геодезия“ към УАСГ може да кандидатстват за мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) и санктпетербургския държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ). Обменът е за академичната 2018 – 2019 г. Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалността през учебната 2018-2019 […]

Прочетете още

Contact Us