АГКК обяви поръчка за кадастър в общините Суворово и Вълчи дол

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата общинския център гр. Суворово и на други населени места в общини Суворово и Вълчи дол. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност е 557000 лв. без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още

Contact Us