Няма приети предложения за промени в проекта на Наредба № РД–02–20–5 от 2016 г.

Излезе справката за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Според публикуваната таблица предложения са направени от Камара на геодезистите в България, Съюз на геодезистите и земеустроителите […]

Прочетете още

Contact Us