И втората спряна заради обжалване поръчка е отворена за подаване на оферти

Обществената поръчка за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове на с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра, е отворена за подаване на оферти. Процедурата […]

Прочетете още
Откриват се производства по създаване на кадастър

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвани в днешния брой 69 на „Държавен вестник“, се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Кадастър ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. […]

Прочетете още
Наредба №3 отпада от днес

Наредба №3 отпада от днес

  • ян. 13, 2017

Съдържанието, създаването и поддържането на КККР вече е регламентирано с НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г., която влиза в сила от днес след обнародването ù в бр. 4 на “Държавен вестник“. Изключение правят разпоредбите за: 1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях 2. […]

Прочетете още
Още открити производства за създаване на КККР

Откриват се производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на: – с. Елисейна (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца), с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Луковит, Тетевен и Ябланица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център гр. Ябланица, и на други населени места в общините Луковит, Тетевен и Ябланица. Търгът е разделен в пет обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 241 350 лева без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Чавдар, Мездра и Брезник

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център с. Чавдар и на други населени места в общините Мездра и Брезник. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 461 300 лева без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още
АГКК обяви шестата обществена поръчка за кадастър тази година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинските центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и други населени места в общините Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе. Търгът е разделен в […]

Прочетете още
АГКК публикува график за провеждане на обществените поръчки за кадастър през 2016 година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува график за провеждане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри през 2016 година. От него става ясно, че предстои обявяването на още 10 процедури до 02.03.2016 г. Землищата, за които тепърва ще се публикуват търгове за създаване на кадастър […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Грамада, Чупрене, Бойчиновци, Берковица, Севлиево и Трявна

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна”. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 748125 лв.без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още

Contact Us