Обявиха обществена поръчка за създаване на КККР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец […]

Прочетете още

Contact Us